گروه ریاضی ناحیه 3 کرج

بودجه بندی دروس پیش دانشگاهی

 

بودجه بندی دروس پیش دانشگاهی

بارم بندي درس رياضي پايه(1)

 

فصول كتاب

نيمسالي

جبراني

فصل اول

5

7

فصل دوم

6

8

فصل سوم(تاصفحه 77)

4

5

جمع

15

20

          

  


   

بارم بندي درس رياضي پايه(2)

 

فصول كتاب

نيمسالي

جبراني

فصل سوم (از صفحه 77تاپايان فصل)

1

1/5

فصل چهارم

7/5

10

فصل پنجم

6/5

8/5

جمع

15

20

 

          

  


   

بارم بندي درس رياضيات گسسته

 

شماره قسمت

نيمسالي

جبراني

اول

3/5

4/5

دوم

4/5

6

سوم

3

4

چهارم

4

5/5

جمع

15

20

          

  


   

بارم بندي هندسه تحليلي و جبر خطي

 

فصل

نيمسالي

جبراني

اول

2/75

4

دوم

2

3

سوم

4/75

6

چهارم

3/5

4/5

پنجم

2

2/5

جمع

15

20

          

  


   

 بارم بندي درس حساب ديفرانسيل و انتگرال (1)  

 

فصل

نيمسالي

جبراني

اول

1/5

2

دوم

4

5/5

سوم

6/5

8/5

چهارم : تا سر مشتق ضمني (صفحه108)

3

4

جمع

15

20

          

  


   

بارم بندي درس حساب ديفرانسيل و انتگرال (2)  

 

فصل

نيمسالي

جبراني

چهارم : از صفحه 108 تا پايان فصل

3

4

پنجم

7/5

10

ششم

4/5

6

جمع

15

20

          

  


   

بارم بندي درس رياضي عمومي (1)    

 

فصل

نيمسالي

جبراني

اول

5

6/5

دوم

4

5/5

سوم

6

8

جمع

15

20

          

  


   

بارم بندي رياضي عمومي (2)  

 

فصل

نيمسالي

جبراني

چهارم

2/75

3/75

پنجم

2/75

3/75

ششم

3/5

6/5

هفتم

3

6

جمع

15

20

          

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:2  توسط گروه ریاضی  |